CÁC CHỦ ĐỀ

Trí tuệ nhân tạo và học máy

1. Trí tuệ nhân tạo và máy học;

2. Dữ liệu lớn;

3. Xư lý tín hiệu.

Năng lượng và phát triển bền vững

1. Chiếu sáng thông minh và hiệu quả năng lượng;

2. Năng lượng mới;

3. Phát triển bền vững.

4. Kinh tế và quản lý giao thông vận tải.

Truyền thông vô tuyến, IoT và ứng dụng

1. Truyền thông mạng;

2. VLSI và hệ thống nhúng;

3. Hệ sinh thái kết nối vạn vật và ứng dụng;

4. Truyền tải năng lượng không dây.

Robot, cơ khí và tự động hóa

1. Robot;

2. Tự động hóa;

3. Cơ điện tử và ô tô.

Sản xuất thông minh và Công nghiệp 4.0

1. Sản xuất thông minh;

2. Kỹ thuật xây dựng tiên tiến;

3. Kỹ thuật nhiệt.

                                                  

Giáo dục thông minh và Thành phố thông minh

1. Thành phố thông minh;

2. Đại học thông minh;

3. Điện tử y sinh;

4. Ngôn ngữ và khoa học xã hội.