UTH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HCM

Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3803 5341

Email: khhtqt@ut.edu.vn